مدل دستگاه خود و کد یا خطای آنرا را وارد کنید:

گامی بسوی تشکیل بزرگترین مرجع و بانک سرویس مانویل کشور

ما برانیم تا نسبت به جمع آوری و تکمیل بزرگترین بانک سرویس مانویل کلیه ماشینهای اداری اعم از انواع  فتوکپی - دستگاه بنر - ریسوگراف - پرینتر - کپی پرینتر - پلاتر  - اسکنر و ... اقدام کنیم چنین مهمی با یاری و همکاری کلیه همکاران میسور خواهد بود ما را در این مهم یاری فرمایید.

هدیه ما برای شما  تخصیص یک صفحه تبلیغی حاوی بنر و عکس فروشگاه شما یا آرم دلخواهتان بهمراه متن های تبلیغی و آدرس و شماره های تماس شما و لینک سایتتان خواهد بود که برای همیشه در سامانه بارگزاری خواهد گردید و در معرض تماشای بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت پس چنانچه دارای سرویس مانویلی هستید بهمراه اطلاعاتی که در صفحه تبلیغی می خواهید بارگزاری گردد به ما ایمیل فرمایید آدرس جی میل ما  4copyda@gmail.com می باشد.

سرویس مانویل ارسالی خود را زیپ فرموده و سپس اتچ فرمایید توجه داشته باشید که سرویس مانویل های تکراری در سایت بارگزاری نخواهند شد.

شرکت کپیدا از یاری همکاران و دوستان و تمام کسانیکه که می خواهند در این کار سهیم باشند پیشاپیش کمال تشکر و امتنان را دارد.                                                        موفق و پایدار باشید.

کدهای ریکو

TROUBLESHOOTING

7.1 SERVICE CALL CONDITIONS

7.1.1 SUMMARY

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085re are 4 levels of service call conditions.

Level

Definition

Reset Procedure

A

To prevent فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine from being damaged, فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SC can only be reset by a service representative (see فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 note below).

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 copier cannot be operated at all.

Enter SP mode, فتوکپی ریکو آفیشیو 1085n turn فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 main power switch off and on.

B

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SC can be reset by turning فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 main power switch off and on if فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SC was caused by incorrect sensor detection.

Turn فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 operation switch or main power switch off and on. A level B’ SC can only be reset by turning فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 main power switch off and on.

C

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 copier can be operated as usual except for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 unit related to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 service call.

Turn فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 operation switch off and on.

D

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SC history is updated. فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine can be operated as usual.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SC will not be displayed. All that happens is that فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SC history is updated.

NOTE: 1)  If فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 problem concerns electrical circuit boards, first disconnect فتوکپی ریکو آفیشیو 1085n reconnect فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 connectors before replacing فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 PCBs.

2)  If فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 problem concerns a motor lock, first check فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 mechanical load before replacing motors or sensors.

3)  When a Level A or B SC occurs while in an SP mode, فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 display does not indicate فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SC number. If this occurs, check فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SC number after leaving فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SP mode. This does not apply to Level B’ codes.

 

7.1.2 SC CODE DESCRIPTIONS

SC101: Exposure Lamp Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 standard white level was not detected properly when scanning فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 white plate. Possible Causes

 • Exposure lamp defective
 • Lamp stabilizer defective
 • Exposure lamp connector defective
 • Dirty standard white plate
 • Dirty scanner mirror or scanner mirror out of position
 • SBU board defective
 • SBU connector defective
 • Lens block out of position

SC120: Scanner Home Position Error 1

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner home position sensor does not detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 on condition during initialization or copying. Possible Causes

 • Scanner home position sensor defective
 • Scanner motor defective
 • MCU defective
 • Scanner home position sensor connector defective
 • Scanner drive motor connector defective

SC121: Scanner Home Position Error 2

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner home position sensor does not detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 off condition during initialization or copying. Possible Causes

 • Scanner home position sensor defective
 • Scanner drive motor defective
 • MCU defective
 • Scanner home position sensor connector defective
 • Scanner drive motor connector defective
 • Scanner drive wire, timing belt out of position

SC124: Scanner Motor Error 1

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 feedback signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner motor is not detected within 200 ms after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner motor turns on. Possible Causes

 • Scanner motor defective
 • Poor connection of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 connector for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 feedback signal
 • Poor connection of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 connector for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner motor power line

SC125: Scanner Motor Error 2

Definition [B]

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner motor speed is less than 300 mm/s when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner home position sensor turns on.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner motor stops before scanner home position when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner returns.

Possible Causes

 • Scanner motor defective
 • Large load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner drive

SC126: Scanner Motor Error 3

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner motor does not stop within 12 mm after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner home position sensor turns on when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner returns.

Possible Causes

 • Scanner motor defective
 • MCU defective

SC127: Scanner Motor Error 4

Definition [B]

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner motor rotates in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 opposite direction from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085

MCU.

Possible Causes

 • Scanner motor defective

SC128: Scanner Motor Error 5

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner motor speed does not reach فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 target speed within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner motor starts.

Possible Causes

 • Scanner motor defective
 • MCU defective
 • Scanner drive mechanism defective

SC129: Scanner Motor Error 6

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner motor speed is not controlled properly.

Possible Causes

 • Scanner motor defective
 • PSU defective
 • Scanner unit defective

SC130: SBU Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU does not receive فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 correct signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SBU.

Possible Causes

 • SICU defective
 • SBU defective
 • Poor connection between SICU and SBU

SC300: Charge Corona Output Error 1

Definition [B]

A feedback voltage for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 charge corona of more than 4.5 V was detected from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 charge/bias/grid power pack 9 times consecutively.

Possible Causes

 • Charge/bias/grid power pack defective
 • Poor charge corona unit connection

SC301: Charge Corona Output Error 2

Definition [B]

A feedback voltage for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 charge corona of less than 1.5 V was detected from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 charge/bias/grid power pack 9 times consecutively.

Possible Causes

 • Charge/bias/grid power pack defective
 • Poor charge corona unit connection

SC303: Charge Grid Output Error 1

Definition [B]

A feedback voltage for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 grid of more than 4.5 V was detected from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 charge/bias/grid power pack 9 times consecutively.

Possible Causes

 • Charge/bias/grid power pack defective
 • Poor charge corona unit connection

SC304: Charge Grid Output Error 2

Definition [B]

A feedback voltage for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 grid of less than 1.0 V was detected from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 charge/bias/grid power pack 9 times consecutively.

Possible Causes

 • Charge/bias/grid power pack defective
 • Poor charge corona unit connection

SC305: Charge Corona Wire Cleaner Error 1

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 charge corona wire cleaner does not return to its home position.

Possible Causes

 • Charge corona wire cleaner motor defective
 • BCU defective

SC306: Charge Corona Wire Cleaner Error 2

Definition [D]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 charge corona wire cleaner motor connector is not connected. Possible Causes

 • Poor connection or disconnected charge corona wire cleaner motor connector

SC310: Drum Potential Sensor Error 1

Definition [D]

 

When calibrating فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor during process control initial setting, فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor output voltage is out of specification.

Possible Causes

 • Drum potential sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU
 • BCU defective
 • Charge/bias/grid power pack defective

SC311: Drum Potential Sensor Error 2

Definition [D]

When calibrating فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor during process control initial setting, فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 rate of change of drum potential sensor output with voltage on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum is out of specification.

Possible Causes

 • Drum potential sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU
 • BCU defective
 • Charge/bias/grid power pack defective

SC312: Drum Potential Sensor Error 3

Definition- [D]

When adjusting VD for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 unexposed drum during process control initial setting, –1,000 V is applied to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 charge grid, but فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor detects that VD is more than –970 V. Possible Causes

 • Drum potential sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum unit and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU
 • Charge/bias/grid power pack defective
 • Dirty or worn charge corona wire

SC313: Drum Potential Sensor Error 4

Definition [D]

When adjusting فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential (VD)  during process control initial setting, فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor detects that VD is more than VG (grid voltage).

Possible Causes

 • Drum potential sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU
 • BCU defective
 • Charge/bias/grid power pack defective
 • Dirty or worn charge corona wire

SC314: Drum Potential Sensor Error 5

Definition [D]

When adjusting فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential (VH)  for LD power adjustment during process control initial setting, فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 first time فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 VHpattern is made, فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor detects that VH is more than 500 V.

Possible Causes

 • Drum potential sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU
 • BCU defective
 • LDB defective

SC315: Drum Potential Sensor Error 6

Definition [D]

When adjusting VD for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 unexposed drum during process control initial setting, VD does not reach –900 ± 20 V even if VG has been adjusted 5 times.

Possible Causes

 • Drum potential sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU
 • BCU defective
 • Charge/bias/grid power pack defective

SC316: Drum Potential Sensor Error 7

Definition [D]

When adjusting فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential (VH)  for half tone during process control initial setting, فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor detects that VH does not become –265 ± 20 V even though فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LD power has been changed twenty times.

Possible Causes

 • Drum potential sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 IBCU
 • BCU defective
 • LDB defective
 • Poor drum cleaning

SC321: Laser Writing Signal (F-gate) Error

Definition- [B]

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 laser writing signal (F-gate) does not go to LOW for more than 15 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 copy paper reaches فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 registration sensor.

Possible Causes

 • SICU board defective
 • Poor connection of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 printer controller
 • Printer controller defective

SC322: Laser Synchronization Error

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 laser synchronization signal cannot be detected from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 synchronization detector even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 laser diodes are activated.

Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 laser synchronization detector and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LDB
 • Laser synchronization detector out of position
 • Laser synchronization detector defective
 • LDB defective
 • SICU defective
 • Front door safety switches defective

SC323: Excessive LD Drive Current

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LDB applies more than 110 mA to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LD.

Possible Causes

 • LDB defective (not enough power, due to aging)
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LDB and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU board
 • High temperature of LD on LDB

SC335: Polygonal Mirror Motor Error 1

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor does not reach its operating speed within 20 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor turns on, or فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor speed is changed.

Possible Causes

 • Polygonal mirror motor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor drive board and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU board
 • Polygonal mirror motor drive board defective
 • SICU board defective

SC336: Polygonal Mirror Motor Error 2

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU does not receive فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stop signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor for more than 20 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor turns off.

Possible Causes

 • Polygonal mirror motor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor drive board and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU board
 • Polygonal mirror motor drive board defective
 • SICU board defective

SC337: Polygonal Mirror Motor Error 3

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor status is changed even though no signal is sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU. Possible Causes

 • Polygonal mirror motor defective
 • Electrical noise
 • Polygonal mirror motor drive board defective
 • SICU board defective

SC338: Polygonal Mirror Motor Error 4

Definition [B]

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor operating speed does not become stable for  20 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor is turned on, or فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor speed is changed.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stop signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor does not become stable for 20  seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor is turned off.

Possible Causes

 • Polygonal mirror motor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor drive board and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU board
 • Polygonal mirror motor drive board defective
 • SICU board defective

SC340: TD Sensor Error 1

Definition [B]

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 TD sensor output voltage is less than 0.5 V or more than 4.0 V 10 times consecutively during copying.

Possible Causes

 • TD sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 TD sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU
 • BCU defective
 • Toner supply defective

SC341: TD Sensor Error 2

Definition [B]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following TD sensor output voltages is detected during TD sensor initial setting.

1)  Less than 2.5 V when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 maximum PWM (255) is applied to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 TD sensor. 2)  2.5 V or more when minimum PWM (0) is applied to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 TD sensor.

Possible Causes

 • TD sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 TD sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU
 • BCU defective
 • Toner supply defective

SC342: TD Sensor Error 3

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 TD sensor output voltage is not adjusted to 2.5 ± 0.1 V within 20 seconds during TD sensor initial setting.

Possible Causes

 • TD sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 TD sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU
 • BCU defective
 • Toner supply defective

SC345: Development Bias Leak

Definition [B]

Maximum PWM for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 development bias signal is applied 10 times consecutively. Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 development bias terminal and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 charge/bias/grid power pack
 • Charge/bias/grid power pack

SC350: ID Sensor Error 1

Definition [D]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following ID sensor output voltages was detected when checking فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor pattern.

1)          VSP ≥ 2.5 V

2)          VSP = 0 V Possible Causes

 • ID sensor defective
 • ID sensor connector defective
 • Poor ID sensor connector connection
 • BCU defective
 • Charge/bias/grid power pack defective
 • Dirty ID sensor
 • Defect on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum at فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor pattern writing area

SC351: ID Sensor Error 2

Definition [D]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following two conditions were detected at فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 same time when checking فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor pattern.

1)  VSG ≤ 2.5 V or VSG=  0 V

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor output voltage is 5.0 V and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 PWM signal input to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor is 0

Possible Causes

 • ID sensor defective
 • ID sensor connector defective
 • Poor ID sensor connector connection
 • BCU defective
 • Charge/bias/grid pack defective
 • Dirty ID sensor
 • Defect on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum at فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor pattern writing area

SC352: ID Sensor Error 3

Definition [D]

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor pattern edge voltage is not at 2.5 V for 1.5 seconds during فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor pattern check.

Possible Causes

 • ID sensor defective
 • ID sensor connector defective
 • Poor ID sensor connector connection
 • BCU defective
 • Charge/bias/grid pack defective
 • Dirty ID sensor
 • Defect on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum at فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor pattern writing area

SC353: ID Sensor Error 4

Definition [D]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following ID sensor output voltages is detected at ID sensor initialization.

1)  VSG < 4.0 V when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 maximum PWM input (255) is applied to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor.

2)  VSG ≥ 4.0 V when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 minimum PWM input (0) is applied to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor.

Possible Causes

 • ID sensor defective
 • ID sensor connector defective
 • Poor ID sensor connector connection
 • BCU defective
 • Charge/bias/grid pack defective
 • Dirty ID sensor
 • Defect on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum at فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor pattern writing area

SC354: ID Sensor Error 5

Definition [D]

VSG is not adjusted within فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 target (4.0 ± 0.2 V) within 20 seconds during VSG checking. Possible Causes

 • ID sensor defective
 • ID sensor connector defective
 • Poor ID sensor connector connection
 • BCU defective
 • Charge/bias/grid pack defective
 • Dirty ID sensor
 • Defect on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum at فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor pattern writing area

SC355: ID Sensor Voltage Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ID sensor voltage (VP)  exceeds 700 V, 10 times consecutively.

Possible Causes

 • Drum potential sensor defective
 • IO Board defective
 • Poor connection of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum unit connector
 • LD defective
 • Poor drum cleaning
 • Dirty optics
 • Drum wear

SC360: Hard Disk Drive Error 1

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine does not detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 connection signal from HDD 1 when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 main switch is turned on. Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 HDD and SICU
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 dc power connector to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 HDD is disconnected
 • HDD defective
 • SICU defective

SC361: Hard Disk Drive Error 2

Definition [C]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine does not detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 connection signal from HDD 2 when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 main switch is turned on. Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 HDD and SICU
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 dc power connector to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 HDD is disconnected
 • HDD defective
 • SICU defective

SC362: Hard Disk Drive Error 3

Definition [C]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine does not detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 connection signal from HDD 1 when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 operation switch is turned on.

Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 HDD and SICU
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 dc power connector to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 HDD is disconnected
 • HDD defective
 • SICU defective

SC363: Hard Disk Drive Error 4

Definition [C]

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine does not detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 connection signal from HDD 2 when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 operation switch is turned on.

Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 HDD and SICU
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 dc power connector to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 HDD is disconnected
 • HDD defective
 • SICU defective

SC364: Hard Disk Drive Error 5

Definition [C]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 image data stored in HDD 1 cannot be output properly.

Possible Causes

 • When this SC occurs only once, this problem will be solved after turning فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 main power switch off and on.
 • When this SC occurs while performing SP4-911-1 (HDD 1 media check), it can be cured by doing SP4-911-2 (HDD 1 formatting). • HDD 1 defective

SC365: Hard Disk Drive Error 6

Definition [C]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 image data stored in HDD 2 cannot be output properly.

Possible Causes

 • When this SC occurs only once, this problem will be solved after turning فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 main power switch off and on.
 • When this SC occurs while performing SP4-912-1 (HDD 2 media check), it can be cured by doing SP4-912-2 (HDD 2 formatting). • HDD 2 defective

SC366: Hard Disk Drive Error 7

Definition [C]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 number of bad sectors in HDD 1 exceeds فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 maximum value.

Possible Causes

 • NVRAM defective
 • HDD 1 defective

SC367: Hard Disk Drive Error 8

Definition [C]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 number of bad sectors in HDD 2 exceeds فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 maximum value.

Possible Causes

 • NVRAM defective
 • HDD 2 defective

SC370, 371, 372, 373, 374, 375: IMAC (Image Compression IC) Error 1

Definition [B]

An error occurs during image processing in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 IMAC, which handles image compression and image data transfer between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine’s components.

Possible Causes

 • SICU defective

SC376, 377: IMAC (Image Compression IC) Error 2

Definition [B]

While image data is transferred in tandem mode, an error occurs during image processing in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 IMAC, which handles image compression and image data transfer between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine’s components.

Possible Causes

 • SICU defective

SC380, 381, 382, 383: Image Data Transfer Timeout

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 image data could not be transferred to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 memory within 20 seconds.

Possible Causes

 • SICU defective
 • Printer controller defective
 • SBU defective

SC384, 385: Image Data Transfer Timeout in Tandem Mode

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 image data could not be transferred to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 memory within 20 seconds in tandem mode. Possible Causes

 • SICU defective
 • Printer controller defective
 • SBU defective
 • Interface board defective

SC386, 387: Image Data Transfer Timeout (HDD)

Definition [B]

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 image data could not be transferred to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 HDD within 15 seconds.

Possible Causes

 • SICU defective
 • Printer controller defective
 • SBU defective
 • Interface board defective

SC390: Tandem Image Data Transfer Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 image data sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 master does not match فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 data received by slave. Possible Causes

 • SICU defective
 • Interface board defective
 • Electrical noise

SC391, 392: Image Storage Address Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU receives an image data output request signal for data that is not stored in memory. Possible Causes

 • SICU defective

SC395: CD-R/RW Control CPU Error

Definition [C] (All copier functions can be used except for “Document Editor”). فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 CD-R/RW control CPU on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 interface board generates an abnormal signal.

Possible Causes:

 • Interface board defective

SC397: CD Access Error

Definition [C] (All copier functions can be used except for “Document Editor”). فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 CD-R/RW generates an abnormal signal during data transmittion between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 copier HDD and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 CD-R/RW.

Possible Causes:

 • CD-R/RW defective
 • CD-R/RW media defective

SC397: CD-R/RW Data Transmission Error

Definition [C] (All copier functions can be used except for “Document Editor”).

Data transmission between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 copier HDD and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 CD-R/RW is not completed within 105  seconds.

Possible Causes:

 • CD-R/RW defective
 • CD-R/RW media defective

 SC400: Transfer Bias Roller Leak

Definition [B]

Abnormal feedback data from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 transfer power pack is detected 6 times consecutively. Possible Causes

 • Transfer power pack defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 transfer current terminal and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 transfer power pack.

SC401: Transfer roller open error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following conditions are detected at فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 same time 6 times consecutively.

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 transfer bias roller feedback data is less than فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 minimum target. 2)  Maximum PWM for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 transfer bias roller is applied.

Possible Causes

 • Transfer power pack defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 transfer current terminal and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 transfer power pack.

SC430: Quenching Lamp Error

Definition [D]

When finishing فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 process control initial setting, فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential which is detected by فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum potential sensor is out of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 normal range.

Possible Causes

 • Quenching lamp defective
 • Poor connection between quenching lamp and charge/bias/grid power pack

SC440: Drum Motor Lock

Definition [B]

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum motor lock signal is longer than 2 seconds while فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drum motor is on. Possible Causes

 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drive mechanism
 • Drum motor defective
 • Poor drum motor connector connection
 • BCU defective

SC441: Development Motor Lock

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 development motor lock signal is longer than 2 seconds while فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 development motor is on.

Possible Causes

 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drive mechanism
 • Development motor defective
 • Poor development motor connector connection
 • BCU defective

SC491: Polygonal Mirror Motor Cooling Fan Motor Lock

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor cooling fanmotor lock signal is longer than 5 seconds while فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygonal mirror motor cooling fan motor is on.

Possible Causes

 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drive mechanism
 • Polygonal mirror motor cooling fan motor defective

SC495: Toner Bottle Unit Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 toner hopper sensor cannot detect toner even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 toner supply coil clutch turns on for 2 seconds x 10 times during toner supply during copying.

Possible Causes

 • Toner supply motor defective
 • Toner supply coil clutch defective
 • Toner supply motor connector connection
 • Toner supply coil clutch connector connection
 • Toner near-end sensor (in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 toner bank) defective
 • Toner hopper sensor defective
 • Toner clogged in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 supply system

SC496: Toner Collection Bottle Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 used toner collection bottle or sucked toner collection bottle sensor remains off for 3 seconds.

Possible Causes

 • Used toner collection bottle or sucked toner collection bottle is incorrectly set
 • Used toner collection bottle or sucked toner collection bottle connector is loose or sensor defective

SC501: 1st Tray Lift Malfunction

Definition [C]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following conditions is detected in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 1st tray.

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 1st lift sensor is not activated for 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 tray lift motor turned on.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 1st lift sensor is already activated when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 1st tray is placed in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine.

Possible Causes

 • 1st lift sensor defective
 • 1st tray lift motor defective
 • Poor 1st pick-up solenoid connection
 • Poor 1st tray lift motor connection

SC502: 2nd Tray Lift Malfunction

Definition [C]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following conditions is detected in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 2nd tray.

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 2nd lift sensor is not activated for 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 tray lift motor turned on.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 2nd lift sensor is already activated when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 2nd tray is placed in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine.

Possible Causes

 • 2nd lift sensor defective
 • 2nd tray lift motor defective
 • Poor 2nd pick-up solenoid connection
 • Poor 2nd tray lift motor connection

SC503: 3rd Tray Lift Malfunction

Definition [C]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following conditions is detected in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 3rd tray.

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 3rd lift sensor is not activated for 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 tray lift motor turned on.

 

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 3rd lift sensor is already activated when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 3rd tray is placed in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine.

Possible Causes

 • 3rd lift sensor defective
 • 3rd tray lift motor defective
 • Poor 3rd pick-up solenoid connection
 • Poor 3rd tray lift motor connection

SC504: LCT 1st Tray Lift Malfunction

Definition [C]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following conditions is detected in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LCT 1st tray.

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LCT 1st lift sensor is not activated for 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 tray lift motor turned on.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LCT 1st lift sensor is already activated when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LCT 1st tray is placed in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine.

Possible Causes

 • LCT 1st lift sensor defective
 • LCT 1st tray lift motor defective
 • Poor LCT 1st pick-up solenoid connection
 • Poor LCT 1st tray lift motor connection

SC505: LCT 2nd Tray Lift Malfunction

Definition [C]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following conditions is detected in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LCT 2nd tray.

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LCT 2nd lift sensor is not activated for 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 tray lift motor turned on.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LCT 2nd lift sensor is already activated when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LCT 2nd tray is placed in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine.

Possible Causes

 • LCT 2nd lift sensor defective
 • LCT 2nd tray lift motor defective
 • Poor LCT 2nd pick-up solenoid connection
 • Poor LCT 2nd tray lift motor connection

SC506: LCT 3rd Tray Lift Malfunction

Definition [C]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following conditions is detected in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LCT 3rd tray.

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LCT 3rd lift sensor is not activated for 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 tray lift motor turned on.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LCT 3rd lift sensor is already activated when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 LCT 3rd tray is placed in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 machine.

Possible Causes

 • LCT 3rd lift sensor defective
 • LCT 3rd tray lift motor defective
 • Poor LCT 3rd pick-up solenoid connection
 • Poor LCT 3rd tray lift motor connection

SC510: Paper Feed Motor Lock

Definition [B]

A paper feed motor lock signal is detected for more than 50 ms during rotation.

Possible Causes

 • Paper feed motor defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drive mechanism
 • Poor paper feed motor connector connection

SC511: LCT Motor Lock (Optional LCT)

Definition [B]

An LCT motor lock signal is detected for more than 50 ms during rotation.

Possible Causes

 • LCT motor defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drive mechanism
 • Poor LCT motor connector connection

SC515: Tandem Rear Fence Drive Motor Error

Definition [C]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following conditions is detected in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 tandem tray.

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 rear fence return sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 rear fence HP sensor are on at فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 same time.

2)  It takes 10 seconds or more for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 rear fence return sensor to detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 on condition after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 rear fence drive motor starts.

3)  It takes 10 seconds or more for فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 rear fence HP sensor to detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 on condition after this fence starts moving to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 home position.

Possible Causes

 • Rear fence drive motor defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drive mechanism
 • Poor motor connector connection

SC520: Jogger Motor Error 1

Definition [C]

 

When فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 jogger fence moves to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 home position, فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 jogger HP sensor does not turn on even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 jogger fence motor has moved فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 jogger fence 153.5 mm.

Possible Causes

 • Jogger fence motor defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drive mechanism
 • Poor motor connector connection

SC521: Duplex Jogger Motor Error 2

Definition [C]

When فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 jogger fence moves from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 home position, فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 jogger fence HP sensor does not turn off even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 jogger motor has moved فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 jogger fence 153.5  mm. Possible Causes

 • Jogger fence motor defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drive mechanism
 • Poor motor connector connection

SC531: Fusing/Duplex Motor Lock

Definition [B]

A fusing/duplex motor lock signal is detected for more than 2 seconds during rotation. Possible Causes

 • Fusing/duplex motor defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drive mechanism
 • Poor fusing/duplex motor connector connection
 • BCU defective
 • Front door safety switches defective

SC532: Relay Motor Lock

Definition [C]

A relay motor lock signal is detected for more than 2 seconds during rotation.

Possible Causes

 • Relay motor defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drive mechanism
 • Poor relay motor connector connection
 • BCU defective

SC541: Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 1085rmistor Open

Definition [A]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 fusing temperature detected by فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 فتوکپی ریکو آفیشیو 1085rmistor was below 7°C for 15 seconds. Possible Causes

 • Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 1085rmistor defective or out of position
 • Poor فتوکپی ریکو آفیشیو 1085rmistor terminal connection

SC542: Fusing Temperature Warming-up Error

Definition [A]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 fusing temperature does not reach فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 fusing standby temperature within 6 minutes after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 main power switch is turned on, or after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 front doors are closed. Possible Causes

 • Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 1085rmistor defective or out of position
 • Fusing lamp open
 • Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 1085rmofuse open
 • BCU defective
 • AC drive board defective
 • Poor fusing unit connection

SC543: Fusing Overheat Error 1

Definition [A]

A fusing temperature of over 220°C is detected for 5 seconds by فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 1085rmistor. Possible Causes

 • Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 1085rmistor defective
 • BCU defective

SC544: Fusing Overheat Error 2

Definition [A]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 fusing temperature monitoring circuit defects abnormal fusing temperature.

Possible Causes

 • Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 1085rmistor defective
 • BCU defective

SC545: Fusing Overheat Error 3

Definition [A]

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 fusing lamp stays on at full power for 45 seconds while in فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stand-by condition after warming-up is completed.

Possible Causes

 • Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 1085rmistor out of position

SC546: Fusing Ready Temperature Malfunction

Definition [A]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 fusing temperature twice consecutively is detected 20°C lower or 20°C higher than فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 temperature 1 second earlier.

Possible Causes

 • Poor فتوکپی ریکو آفیشیو 1085rmistor connector connection
 • Poor fusing unit connection

SC547: Zero Cross Signal Malfunction

Definition [A]

When one of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following conditions is detected 10 times consecutively.

1)  More than 66 or fewer than 45 zero-cross signals in 500 ms.

2)  An interval between zero-cross signals shorter than 7.5 ms is detected  3 times in 500 ms.

Possible Causes

 • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ac power line

SC550: Oil Supply/Cleaning Web End

Definition [A]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 oil supply/cleaning web end sensor stays on for 500 ms after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 oil supply/web end motor starts. Possible Causes

 • Oil supply/cleaning web end
 • Oil supply/cleaning web motor defective

SC591: Toner Supply Motor Lock

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 used toner supply motor sensor status or development suction motor sensor does not change for 1 second while فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 toner supply motor is energized. Possible Causes

 • Used toner supply motor or development suction motor defective
 • Used toner supply motor sensor or development suction motor sensor defective
 • BCU defective

SC592: Toner Bank Motor Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU receives an abnormal signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 toner bank motor.

Possible Causes

 • Toner bank motor defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 drive mechanism
 • BCU defective

SC601: Communication Error Between SICU and SBU

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU cannot communicate with فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SBU board properly.

Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU and SBU
 • SBU defective
 • SICU defective

SC602: Communication Error Between SICU and HDD Controller

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU cannot communicate with فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 HDD controller properly.

Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU board and HDD
 • SICU board defective

SC620: Communication Error between BCU and ADF 1

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 TXD and RXD signals between BCU and ADF main board do not stabilize.

Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU board and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ADF main board
 • Noise on interface cable

SC621: Communication Error between BCU and ADF 2

Definition [B’]

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 TXD and RXD signals between BCU and ADF main board do not stabilize.

Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU board and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 ADF main board
 • ADF main board defective
 • BCU board defective

SC622: Communication Error between BCU and ADF 3

Definition- [B’]

Software error after abnormal user operation.

Possible Causes

 • Software error

SC625, 626: Communication Error between BCU and Finisher

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU cannot communicate with فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 finisher properly.

Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU board and فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 finisher main board
 • Finisher main board defective
 • BCU board defective
 • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 interface cable

SC630: CSS (RSS) Communication Error between Line Adapter and CSS Center

 • Japan only

SC640: Communication Error between SICU and BCU (CH1) 1

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU cannot communicate with فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU properly. Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU and BCU boards
 • SICU board defective
 • BCU board defective
 • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 interface cable

SC641: Communication Error between SICU and BCU (CH1) 2

Definition [A]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU cannot receive فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 data from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU properly.

Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU and BCU boards
 • SICU board defective
 • BCU board defective
 • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 interface cable

SC642: Communication Error between SICU and BCU (CH1) 3

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU cannot receive فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 data from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU properly. Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU and BCU boards
 • SICU board defective
 • BCU board defective
 • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 interface cable

SC643: Communication Error between SICU and BCU (CH2) 1

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU cannot communicate with فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU properly. Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU and BCU boards
 • SICU board defective
 • BCU board defective
 • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 interface cable

SC644: Communication Error between SICU and BCU (CH2) 2

Definition [A]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU cannot receive فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 data from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU properly. Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU and BCU boards
 • SICU board defective
 • BCU board defective
 • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 interface cable
 

SC645: Communication Error between SICU and BCU (CH2) 3

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU cannot receive فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 data from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BCU properly. Possible Causes

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU and BCU boards
 • SICU board defective
 • BCU board defective
 • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 interface cable

SC646: SICU Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 BICU detects a defective SICU.

Possible Causes

 • SICU board defective

SC650: Optional Counter Error 1 • Japanese version only

SC651: Optional Counter Error 2 • Japanese version only

SC652: Optional Counter Error 3 • Japanese version only

SC653: Optional Counter Error 4

 • Japanese version only

SC701: ADF Pick-up Roller Release Malfunction

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 pick-up roller HP sensor does not activate or de-activate when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 pick-up motor turns on. Possible Causes

 • Pick-up roller HP sensor defective
 • Pick-up motor defective
 • ADF main board defective

SC702: ADF Feed-in Motor Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 feed-in motor does not turn properly.

Possible Causes

 • Feed-in motor defective
 • ADF main board defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 feed-in motor and ADF main board • Too much load

SC703: ADF Transport Belt Motor Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 transport belt motor does not turn properly.

Possible Causes

 • Transport belt motor defective
 • ADF main board defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 transport motor and ADF main board
 • Too much load

SC704: ADF Feed-out Motor Error

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 feed-out motor does not turn properly

Possible Causes

 • Feed-out motor defective
 • ADF main board defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 feed-out motor and ADF main board
 • Too much load

SC705: ADF Original Table Lift Malfunction

Definition [B]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 following conditions was detected.

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 bottom plate position sensor does not activate when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 original table motor lifts فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 original table.

 

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 bottom plate HP sensor does not activate when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 bottom plate motor lowers فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 original table.

Possible Causes

 • Bottom plate H.P sensor defective
 • Bottom plate motor defective
 • ADF main board defective
 • Bottom plate position sensor defective

SC720: Finisher Lower Transport Motor Error

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 lower transport motor does not turn properly

Possible Causes

 • Lower transport motor defective
 • Finisher main board defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 lower transport motor and finisher main board • Too much load

SC722: Finisher Jogger Motor Error

Definition [B]

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 finisher jogger HP sensor remains de-activated for more than a certain time when returning to home position.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 finisher jogger HP sensor remains activated for more than a certain time when moving away from home position.

Possible Causes

 • Jogger H.P sensor defective
 • Jogger motor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 jogger motor and finisher main board
 • Too much load

SC724: Finisher Staple Hammer Motor Error

Definition [B]

Stapling does not finish within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 staple hammer motor turned on. Possible Causes

 • Staple hammer motor defective
 • Staple jam
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stapling mechanism
 • Poor hammer motor cable connection

SC725: Finisher Stack Feed-out Motor Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stack feed-out belt HP sensor does not activate within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stack feed-out motor turned on. Possible Causes

 • Stack feed-out HP sensor defective
 • Stack feed-out motor defective
 • Too much load
 • Poor stack feed-out motor cable connection

SC726: Finisher Shift Motor Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 shift tray half-turn sensor status does not change within 1 second after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 shift motor turns on. Possible Causes

 • Shift motor defective
 • Shift tray half-turn sensor defective
 • Too much load

SC727: Finisher Stapler Rotation Motor Error

Definition [B]

1)  Stapler rotation does not finish within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stapler rotation motor turned on.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stapler does not return to its home position within a certain time after stapling finished.

Possible Causes

 • Stapler rotation motor defective
 • Poor stapler rotation motor connection
 • Staple rotation HP sensor defective
 • Too much load

SC729: Finisher Punch Motor Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 punch HP sensor is not activated within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 punch motor turned on. Possible Causes

 • Punch motor defective
 • Punch HP sensor defective
 • Poor punch motor connection

SC730: Finisher Stapler Motor Error

Definition [B]

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stapler HP sensor stays on for longer than normal when فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stapler motor turns on to return فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stapler to its home position.

 

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stapler HP sensor does not turn on within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stapler motor turned on to move فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stapler away from home position.

Possible Causes

 • Stapler motor defective
 • Stapler HP sensor defective
 • Poor stapler motor connection

SC735: Finisher Paper Stack Plate Motor Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stack plate HP sensor does not turn on within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stack plate motor turned on. Possible Causes

 • Stack plate motor defective
 • Stack plate HP sensor defective
 • Poor stack plate motor connection

SC735: Finisher Exit Guide Motor Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 exit guide open sensor does not change within 750 mm after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 exit guide motor is energized. Possible Causes

 • Exit guide motor defective
 • Exit guide open sensor defective
 • Poor exit guide motor connection

SC737: Full Finisher Staple Hopper

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 staple waste hopper is full.

Possible Causes

 • Full staple waste hopper
 • Staple waste hopper sensor defective

SC738: Finisher Shift Tray Lift Motor Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 stack height sensor does not activate within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 shift tray lift motor turned on.

Possible Causes

 • Shift tray lift motor defective
 • Too much load

SC900: Electrical Total Counter Error

Definition [A]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 total counter contains something that is not a number.

Possible Causes

 • NVRAM defective

SC901: Mechanical Total Counter Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 mechanical total counter is disconnected.

Possible Causes

 • Mechanical total counter defective

SC951: F-gate Signal Error

Definition [B’]

When فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 IPU has already received فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 F-gate signal (laser writing start trigger signal), فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 IPU receives anoفتوکپی ریکو آفیشیو 1085r F-gate signal.

Possible Causes

 • SICU defective

SC953: Scanner Image Setting Error

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 settings that are required for image processing using فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scanner are not sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 IPU. Possible Causes

 • Software defective

SC954: Printer Image Setting Error

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 settings that are required for image processing using فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 printer controller are not sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 IPU.

Possible Causes

 • Software defective

SC955: Memory Setting Error

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 settings that are required for image processing using فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 memory are not sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 IPU. Possible Causes

 • Software defective

SC964: Printer Ready Error

Definition [B’]

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 print ready signal is not generated for more than 17 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 IPU received فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 print start signal.

Possible Causes

 • Software defective

SC966: Polygon Mirror Motor Ready Error

Definition [B]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygon mirror motor does not reach ready status within 15 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 copy paper is detected by  فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 registration sensor.

Possible Causes:

 • Polygon mirror motor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 polygon mirror motor drive board and SICU board
 • Polygon mirror motor drive board defective
 • SICU board defective

SC970: Scanner Ready Error

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 scan ready signal is not generated by فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 MCU for more than 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 read start signal is sent to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 MCU. Possible Causes

 • Poor connection between SICU and MCU
 • MCU software error

SC980: HDD Access Error

Definition [B]

Incorrect parameter sent to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 HDD controller.

Possible Causes

 • Software defective
 • SICU defective

SC982: HDD Construction Error

Definition [B’]

A HDD that does not have فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 correct specifications has been installed.

Possible Causes

 • HDD defective
 • Incorrect HDD type

SC984: HDD 1 Data Transfer Error 1

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 data transfer from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 DRAM to HDD 1 is not completed within 15 seconds. Possible Causes

 • HDD 1 defective
 • SICU defective
 • Software defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU and HDD 1

SC985: HDD 2 Data Transfer Error 2

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 data transfer from فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 DRAM to HDD 2 is not completed within 15 seconds. Possible Causes

 • HDD 2 defective
 • SICU defective
 • Software defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU and HDD 2

SC986: HDD 1 Data Transfer Error 2

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 data transfer from HDD 1 to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 DRAM is not completed within 15 seconds. Possible Causes

 • HDD 1 defective
 • SICU defective
 • Software defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU and HDD 1

SC987: HDD 2 Data Transfer Error 2

Definition [B’]

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 data transfer from HDD 2 to فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 DRAM is not completed within 15 seconds. Possible Causes

 • HDD 2 defective
 • SICU defective
 • Software defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 SICU and HDD 2

SC990: Software Performance Error

Definition [B’]

فتوکپی ریکو آفیشیو 1085 software performs an unexpected function.

Possible Causes

Software defective

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ورود/عضو شوید