حمل - نصب - آموزش و تحویل دستگاههای فروخته شده

از تاریخ 93/10/11 شرکت کپیدا تصمیم به ارایه برخی  فیلمها و تصاویر دستگاههای فروش رفته می نماید  این تصمیم برای نشان دادن حسن نیت این شرکت در ارایه خدمات  حمل به محل یا شهر مقصد و تحویل و آموزش دستگاههای فروخته شده به خریداران عزیز بوده است تصاویر و فیلمها نشاندهنده کیفیفت و مرغوبیت دستگاههای فروش رفته می باشد انجام تعهد و خدمات فنی  پس از فروش در سطحی قابل قبول مقوله ای بوده است که ما در انجام  آن در سطحی رضایتمندانه اصرار داریم حمل دستگاه با تکنسین فنی تحویل بوده و به دلیل فروش زیاد هر 10 روز یکبار تقریباٌ در اکثر مسیر های اصلی مانند شمال - جنوب - تهران - مشهد تکنسینهای ما در حال حمل یا تحویل دستگاه می باشند و این انجام گارانتی و خدمات پس از فروش یا خدمات فنی درخواست شده را برای ما به سراسر کشور در سطح مناسب امکان پذیر می نماید.                           موفق و پیروز باشید

تحویل دستگاهها در نقاط مختلف ایران

ورود/عضو شوید